Linux İşletim Sisteminin Bileşenleri ve Temel Yapısı

Linux İşletim Sistemi'nin Bileşenleri

Linux işletim sistemi genelde iki parçadan oluşmaktadır.
 1. Tüm programları çalıştıran ve yöneten kısım olan (kernel)
 2. Çekirdek dışında diğer sistem uygulamaları(Kabuk vb.) ve kütüphaneler.
İşletim sistemine ait programlar çekirdeğin kontrolünde çalışacağı için,her program belli bir işletim sisteminde çalışacak şekilde derlenir.Bu da Windows programlarının Linux'da çalışamayacağının bir göstergesidir.

             Linux'ın Temel Yapısı


Hardware:Bilgisayarın elektronik/elektromekanik ve mekanik aksamına verilen genel addır. Kısaca Hardware bilgisayarın fiziksel bileşenleridir.

Kernel: Çekirdek, bilgisayarda donanum ve yazılım arasındaki bağlatıyı sağlayan ara birimin genel adıdır.

Shell (Kabuk): İşletim sisteminin kerneli ile kullanıcı arasında iletişimi sağlayan arayüzdür. Basitçe kernelin söylediklerini insanın anlayabileceği dile,insanın söylediklerini de kernelin anlayabileceği durumu getiren komut çevirmenidir.

Program: Bilgisayarın belirli görevler ve işlemleri yapması için yazılmış parçaçıklardır. Görevler kullanıcı ve bilgisayar arasındaki görevleri olduğu kadar bilgisayar içerisinde diğer uygulamaların biribiri ile haberleşmesi amacı da güdebilir.

GUI (Graphical User Interface / Kullanıcı Grafik Arayüzü): Klavyeden komut yazmak yerine,görsel olarak işlemleri görüp kullanabilmemiz için dizayn edilmiş arayüzdür.
Örneğin yazmış olduğumuz yazıyı kayıt etmek için komut vermek yerine “Disket “ Resmine basmak gibi.Görsel olarak yapmış olduğumuz işlem Uygunsa Shell ( Kabuk ) 'e Değil de direk olarak kernele komut olarak tercüme edilerek iletilir.

Linux Dağıtımları

Gnu projesi sadece işletim sistemini değil,kullanıcının ihtiyaç duyacağı her türlü programı açık kaynak kodlu olarak temin etmeyi amaçladığından;
 *Çok çeşitli ihtiyaçlar için bir çok program
 *Aynı işi yapan çok sayıda program ortaya çıkmıştır.
Bunun sonucunda değişik ekipler değişik amaçlarla bu programlar arasında seçimler ve kendi amaçlarına uygun ayarlamalar yaparak,hazır çözümler sunmuşlardır.
Bu değişik linux çözümlerine dağıtım(distribution) denir. Bazı çeşitlerine bakacak olursak;
 1. Debian
 2. Ubuntu / Kubuntu
 3. RPM paketi Tabanlı İşletim Sistemleri
 4. RedHat/Fedora
 5. SuSE
 6. CentOS
 7. Scientific Linux Diğerleri
 8. Gentoo
 9. Slackware 

Yorum Gönderme

0 Yorumlar