Adli Bilişim Mühendisliği Nedir ?


Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda depolanmasına paralel olarak, bu bilgilere yetkisiz erişmek isteyenlerin sayısı da artmıştır. Yetkisiz erişim ve internet korsanlığı (hacker) siber suç kavramını ortaya çıkarmıştır. Devletleri dahi etkileyen bu tehditlerle mücadele edebilmek için Adli Bilişim Mühendisliği (Digital Forensics Engineering) disiplini ortaya çıkmıştır. Forensic kelimesi, "forumdan önce" anlamına gelen Latince FORENSİS'ten gelmektedir. Terimin geçmişi, Roma'daki zamanlardan kaynaklanmaktadır ve bu süre zarfında, bir ceza yükü, davayı forumdaki bir grup kamu görevlisi önünde sunmak anlamına gelmektedir. Böylece bu alanda faaliyet gösteren kurumlar için büyük riskler söz konusu olmuştur. Klasik suç kavramından farklı bir suç kavramıyla karşılaşan güvenlik birimleri bu konularla ilgilenmeye başlamıştır. Böylece bilişim suçu kavramı devlet boyutunda tanınır hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeler kurumlara beraberinde birçok fayda sağlarken, suçlularında bu teknolojileri kullanması kaçınılmazdır. Bölümümüz bilişim hukuku, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve bilişim suçu ile ilgili delil toplama süreçlerinin adli takibi, analizi ve siber suçlarla mücadele edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Ülkemizde bulunan tüm kurumlar internet altyapısına sahiptir ve bu kurumların çoğu bilgilerini elektronik ortamda saklamaktadır. E-devlet uygulamasıyla birlikte tüm vatandaşların bilgileri sayısal ortamda depolanmıştır. Ayrıca özel şirketler, işletmeler, holdingler vb. kurumlarda internet ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır.


Bilişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması bu bilgilerin korunması gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Tüm Dünya’nın önem verdiği bilgi güvenliği hususunda ülkemizde de önlemlerin alınmaya başladığı görülmektedir. Bu noktada bilgi güvenliği sağlama, siber suç ve olaylara müdahale etme gibi gereklilikler meydana gelmiştir.

Adli bilişim mühendisliği 
tüm bu konularda uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan mühendislik dalıdır.


Yorum Gönderme

0 Yorumlar