Trunk ve Access Port Konfigürasyonu Nasıl Yapılır ?

6.TRUNK ve ACCESS KONFİGÜRASYONU


Geçmiş Eğitimler İçin;

  1. Switchlere TELNET ve SSH Konfigürasyonu Nasıl Yapılır ?
  2. VTP ve VLAN Yapılandırılması Nasıl Yapılır ?
Merhaba değerli okurum,bir önceki uygulamamızda (VTP ve VLAN Yapılandırılması Nasıl Yapılır ?) Konusuna değinmiştik,kaldığımız yerden devam ediyoruz.Bu seferki uygulamamız ise trunk ve access yapılandırılmasını nasıl yapabiliriz bunları anlatmış olacağım.

Öncelikle kurduğumuz ağ yapısını hatırlayalım;

Access Port’lar bir VLAN’'daki cihazlara ait veriyi Switchler arasında taşır. Access Port’lar sadece Switch üzerinde 1 porta tanımlanmış VLAN’dan gelen trafiği geçirir. Cisco switchler üzerinde onlarca Vlan tanımlanabilmektedir. Bu durumda her bir VLANiçin Access Port tanımlamak mantıklı ve kullanışlı bir seçenek olmayacaktır. Çok sayıda VLAN yapılandırması bulunan switchlerde iki interface (arayüz) arasında Trunk Mode tanımlanarak Trunk Port üzerinden çok sayıda VLAN'a ait verinin taşınması mümkündür. 


Resim:9 

Resim 9 ‘da görüldüğü üzere switch 16525006-1 bağlı olan fastEthernet 0/1 portunu trunk ettik ve bu portu switchport trunk native vlan 20 kodu ile tagsiz paket alışverişi gerçekleştirdik. Native vlan değiştirilebilir ve güvenlik açısından değiştirilmesi önerilmekterdir.Native vlan nın bir diğer faydası da vlan 20 de çalışan yapıdaki switchlerin daha performanslı bir yapıda çalışmasının sağlar.


Resim:10 

Resim 10’da switch 1650006-1 ‘ün fa0/3 portunu da trunk ettik ve bu portada trunk navite vlan 20 ayarlamasını gerçekleştirdik.

Resim:11

Resim 11 de ise switch 16525006-2 nin fa0/1 portunu trunk edip native yi vlan 20 yaptık. Fa0/4 portunu access port olarak ayarladık ve vlan 10’a dahil ettik.Fa0/5 portunu da aynı şekilde access port yapıp bunuda vlan 20 ye dahil ettik. Son olarak Fa0/2 portunu da trunk yapıp native vlan 10 ayarlayıp switch 16525006-2’de trunk ve Access port ayarlamasını bitirdik. Resim:12

Switch 16525006-2 ün fa0/4 ve fa0/5 portlarının vlan 10 ve vlan 20’ye dahil olduklarını show vlan brief komudu ile görebiliriz. 


Resim:13

Resim 13 te görüldüğü gibi switch 1625006-3 nin fa0/2 portunu trunk edip native yi vlan 10 olarak ayarladık. Fa0/3 portunu da trunk edip navite yi vlan 20 yaptık. Fa0/4 portunun modunu Access ayarlayıp portu vlan 10 ‘a dahil ettik. Son olarak Fa0/5 portunu da Access moda alıp vlan 20 ‘ye dahil etmiş oluk.

Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere :)


Yorum Gönderme

0 Yorumlar