VTP ve VLAN Yapılandırılması Nasıl Yapılır ?Bir önceki uygulamamızda(Switchlere TELNET ve SSH Konfigürasyonu Nasıl Yapılır ?) ağ haritamızı ve Telnet,SSH Yapılandırılmasının nasıl yapıldığından bahsetmiştik.Devamı niteliğinde olan bu uygulamamızda VTP ve VLAN yapılandırılması nasıl yapılır ondan bahsediyor olacağım.Keyifli okumalar dilerim.

5.VTP (Virtual LAN Trunking Protocol - Sanal Yerel Ağ Aktarım Protokolü)’nün YAPILANDIRILMASI

VTP (Virtual LAN Trunking Protocol - Sanal Yerel Ağ Aktarım Protokolü), çok fazla sayıda anahtarlayıcı (switch) bulunan ağlarda, protokolün adından da anlaşılabileceği gibi, "trunk" portlar (bağlantı noktası) sayesinde, VLAN (Virtual Local Area Network- Sanal Yerel Ağ)'ları diğer anahtarlayıcılara taşımayı sağlar. VTP bir anlamda VLAN Domain (VLAN Etki Alanı) olarak da adlandırabilir. VLAN’lar üzerinde VTP ağ yöneticisine ekleme, silme, ad değiştirme gibi çeşitli yetkiler verilir ve VTP sayesinde yeni olan bilgilerin ağ üzerindeki diğer anahtarlayıcılara bildirilir.

VTP sayesinde anahtarlayıcı sayısı birden fazla olan ağlarda merkezi bir şekilde yönetim sağlanabilir. Yönetilen ağ içinde VLAN eklemek, silmek, isim değiştirmek gibi değişikliklerde tüm anahtarlayıcılarda ayrı ayrı konfigürasyon yapma zahmetinden ve konfigürasyon sırasında oluşabilecek hatalardan kurtarır. Tek bir anahtarlayıcı üzerinde gerekli değişiklikler yapılır ve VTP sayesinde trunk portlar üzerinden diğer anahtarlayıcılara yapılan değişiklikler öğretilir.


Resim:5

İlk switchimizde vtp modunu server olarak tanımladık.Ana VTP 16525006 ’dir.VTP’in versiyonun 2 seciyoruz.Diğer VTP’lerin birbirini tanımlaması için VTP’e isim vermek gerekir. Bunu da vtp domain kodu ile belirleyebiliriz. VTP Password (VTP Şifresi) de girilebilir. Aynı alandaki anahtarlayıcılarda aynı şifre girilmelidir, aksi takdirde anahtarlayıcılar VTP paket alışverişinde bulunamazlar.


Resim:6

Resim 6 ise switch 16525006-2 nin vtp modunu client(istemci) olarak seçiyoruz.Client modun amacı VTP sunucularından bilgileri alabilme, güncelleme ve aldığı bilgileri gönderebilme yapabilen fakat VLAN’lar üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yetkisine sahip olmayan anahtarlayıcılardır. Son olarak gerekli tüm adımları tekrar ayarlıyoruz. Bu yapılandırmayı switch 1652500-3 içinde yapmamız gerekmektedir. 

5.VLAN YAPILANDIRILMASININ TANIMLANMASI:


Resim:7

VLAN (Virtual LAN) , Sanal yerel alan ağı anlamına gelen VLAN,yerel ağ içerisinde çalışma grupları oluşturmak,yerel ağı anahtarlarla bölmektir.Resim 7’de VLAN konfigürasyonu tanımlıyoruz. Vlan yapılandırmasını sadece Switch 16525006-1’de tanımlamamız yetecektir. Nedeni VTP yapısını kullanmamızdır, Switch 16525006-1 yapılan tüm konfigürasyonlar diğer switchlere otomatik olarak iletilecektir. VLAN (10,20,99) ları tanımladıktan sonra bunlara isim olarak VLAN10,VLAN20,TRUNK verdik.


Resim:8

Oluşturduğumuz vlan yapılarını görüntülemek show vlan brief komudunu kullanabiliriz. Resim 8’de görüldüğü üzere VLAN10,20 ve 99 tanımlamıştır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar